Translate

fredag 9 september 2016

Medlemskap i Nato skulle öka Sveriges säkerhet - kommentar till Bringéus utredning


Ambassadör Bringéus överlämnade idag (fredag 9 september) sin utredning ”Säkerhet i ny tid” till regeringen. http://www.regeringen.se/contentassets/dc054ef38cde47dabf5aadf63dcab469/sou-2016_57.pdf

Utredarens genomgång av de faktorer som påverkar Sveriges säkerhet och stabiliteten i vårt närområde talar tydligt för ett svenskt Natomedlemskap.

Redan i den inledande, mycket läsvärda, säkerhetspolitiska analysen framgår klart att Sveriges säkerhet är intimt knuten till våra grannländers – det som ökar deras säkerhet ökar också Sveriges säkerhet.

Här kan Sverige ge två bidrag:

 • att öka Natos avskräckningsförmåga, främst genom att underlätta för Nato att försvara sina baltiska allierade, men också genom att skapa möjligheter till en samordnad nordisk försvarsplanering,

 • att öka Sveriges nationella försvarsförmåga, d v s att inte utgöra ett militärt svaghetsområde som inbjuder till ett ryskt angrepp i händelse av en konflikt i Baltikum (då med syfte att försvåra Nato-operationer till stöd för Baltikum),


Att ett svensk – finskt samarbete inte utgör ett alternativ till ett inträde i Nato framgår också klart i utredningen. Inte ens en formell militärallians och en gemensam säkerhetspolitik (två osannolika alternativ) skulle eliminera behovet av hjälp i händelse av ett angrepp mot något av länderna.

Ett svenskt (och finskt) Natomedlemskap skulle öka möjligheterna till militär samverkan, inte bara med Finland utan också med övriga nordiska länder.

Eller som utredaren säger om hur våra grannar och partners ser på saken:

 ”Med Sverige som medlem i Nato uppfattas västs förmåga att verka konfliktavhållande i Östersjöregionen öka och riskerna för ett oöverlagt handlande från Rysslands sida minska. En gemensam regional operativ planering skulle kunna genomföras och ett eventuellt gemensamt uppträdande i händelse av en kris inte behöva improviseras”.

Utredaren dödar också ett antal vanligt förekommande argument bland Natomotståndarna:

 • att en Natoanslutning med automatik skulle innebära drastiskt ökade försvarsutgifter,
 • att Nato skulle placera kärnvapen på svenskt territorium,
 • att det skulle minska Sveriges möjligheter att uppträda som medlare i olika konflikter,
 • att ryska eventuella motreaktioner skulle utgöra en allvarlig fara för Sverige.

Utredaren klargör också mycket tydligt att enbart partnerskap med Nato eller bilaterala överenskommelser med enskilda länder är dåliga substitut för ett medlemskap i alliansen.  

Utredarens avslutningsord borde mana till eftertanke:

”Nationella gränser utgör inga skyddsvallar. Det är svårt att föreställa sig att något land i vår del av världen skulle kunna hålla sig utanför en militär konflikt i regionen”

”Den säkerhetspolitiska ledstjärnan måste därför vara att ge det bidrag vi kan till att detta överhuvudtaget inte inträffar”.

Sammantaget går knappast att tolka utredningen på något annat sätt än att ett svenskt Natomedlemskap skulle vara ett centralt, kanske t o m avgörande, bidrag till en sådan konfliktförebyggande säkerhetspolitik.

Avslutningsvis. Det är sällan jag läst ett så entydigt och väl genomarbetat underlag rörande svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Var och en som på något vis vill delta i den säkerhetspolitiska debatten har alla skäl att läsa ambassadör Bringéus utredning i sin helhet (en länk finns i inledningen till detta inlägg).                                                                              *****

3 kommentarer:

 1. http://morgonbladet.nu/news.php?name=160907111518

  Vad händer om Trump blir president?

  SvaraRadera
 2. Varför ställer ingen den viktigaste frågan - "Varför skulle Ryssland angripa Baltikum?"

  Eftersom Ryssland redan nu kan inta hela Baltikum inom ca 60 timmar enligt höga officerare från USA så borde man fråga sig varför detta inte redan har skett om nu Ryssland är så expansionistiskt. Förföljelse av Rysk befolkning i Baltikum kan knappast vara ett skäl eftersom detta är ett ärende för Europadomstolen och interna sanktioner inom EU mot de Baltiska länderna om de bryter mot EUs författning. Ryssland och Kina håller nu på att aktivt bygga upp ett nytt gigantiskt handelsområde som kommer att utesluta kontroll från USAs sida - de har inget intresse av krig eller aggressioner mot Europa eller andra delar av världen - de kommer att dominera via handel och samverkan. Det som de minst av allt vill ha är ett krig.

  Tyvärr så verkar de flesta försvarsanalytiker vara helt fastfrusna i invanda mönster - och de håller sig inte uppdaterade om vad som händer inom andra områden och geografiska zoner som påverkar säkerhetspolitiska miljön i vårt närområde. Läs lite annat vetja...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hoppas självfallet att du har rätt: att Ryssland inte är berett att tillgripa vapenmakt för att främja sin intressen. Du får dock förklara hur annekteringen av delar av Georgien (2008) och Krim (2014) samt ett pågående krig i Ukraina passar in i din förklaringsmodell, kanske även Syrien kan inkluderas i förklaringen. Dessutom, varför den pågående hysteriska upprustningen i Ryssland, på bekostnad av det mesta annat, skolor, hälsovård mm? Personligen föredrar jag nog att gardera mig mot en eventuell negativ utveckling mer än att sätta min lit till hoppet.

   Radera