Translate

fredag 18 september 2015

"Skipper" - Rätt men fel


 
I dagens Svd Krönika ”Fjärrbekämpare behövs som ÖB” http://www.svd.se/detaljen-som-gor-valet-av-ob-helt-ratt-i-tiden/om/sveriges-nya-overbefalhavare pläderar Niklas Wiklund @Twitt_Skipper för ett ”skalförsvar” där olika typer av fjärrbekämpningssystem, t ex flygplan och ubåtar, borde prioriteras. Det är inte svårt att hålla med om behovet av sådana system – de är nödvändiga i ett försvar som skall avskräcka från, eller i värsta fall möta, ett angrepp mot Sverige. Dock ställde han principen om ”skalförsvar” mot ett ”djupförsvar” där striden implicit skulle föras inne landet och där i så fall markstridskrafterna borde prioriteras. Problemet är att jämförelsen är missvisande.

Det han inte tar upp är hur olika typer av stridskrafter samverkar i båda koncepten. Här går jag bara in på ”skalförsvarsprincipen”, den modell han förespråkar. Förutsättningen för att för att ett ”skalförsvar” skall trovärdigt och avskräckande är att sannolikheten är hög för att de olika fjärrbekämpningssystemen kan komma till verkan i alla skeden av en eventuell konflikt – en självklarhet som inte är helt oproblematisk. 
En angripare kommer självfallet göra allt han kan för att minimera risken för att bli utsatt för bekämpning under de känsliga faser i en operation som överskeppningar och luftlandsättningar utgör. Metoderna är många: bekämpning av flyg- och marinbaser, minor i flottans leder, mord av nyckelpersoner t ex flygförare, sabotage mm. Här tillkommer också olika typer av vilseledningsåtgärder, t ex att locka bort våra stridskrafter genom att genomföra skenföretag i en riktning för att skapa en lucka på någon annan plats. Då angriparen väljer tid och plats kommer han rimligtvis också kraftsamla  sina resurser vid rätt tillfälle och i rätt område. Risken finns att de av våra fjärrstridsförband som då finns gripbara kan ha stora problem att ingripa - vi blir undanträngda.
Om vi förberett oss väl och snabbt kan vidta motåtgärder som t ex reparera landningsbanor, röja minor mm behöver inte ”förbekämpningen” innebära att fjärrstridskrafterna blir förlamade för tid och evighet, men risken är överhängande att deras insats blir fördröjd, eller att de inledningsvis får liten verkan – angriparen lyckas föra över tillräckligt stora styrkor för att nå sina mål. Vilka i dagsläget knappast är att ockupera stora delar av Sverige, utan snarare att bara besätta begränsade områden som ett led i ett större sammanhang där Nato är huvudmotståndaren, t ex för att gruppera långräckviddiga system som skulle försvåra för Nato att hjälpa sina baltiska alliansmedlemmar.
Avgörande för att ett ”skalförsvar” skall fungera är därför två faktorer: en inledande framgång får inte leda till att angriparen når sina mål och att fjärrstridskrafterna har en möjlighet att ”komma igen”.
I båda fallen är tillgången på slagkraftiga markstridsförband avgörande. Om en angripare måste räkna med att möta ett kvalificerat motstånd på marken räcker det längre inte med en begränsad insats - det som är möjligt att föra över medan våra fjärrstridskrafter är nedtryckta, undanträngda eller bortlurade, eventuellt allt på en gång. Angriparen måste tillföra större resurser. Han hamnar i en ond spiral. Mer resurser, tar längre tid att föra över, ökar sårbarheten, kräver mer skydd, blir än mer sårbart för störningar, kräver ytterligare resurser. Våra fjärrstridskrafter kommer då få goda möjligheter att verka, även om de varit ”sena i starten” – deras avskräckningsförmåga ökar drastiskt.
Prioriteringsproblemet är därför inte mellan fjärrbekämpningsförmåga och markstridsförmåga utan snarare en avvägning mellan båda för att nå högsta totaleffekt, och där uppenbara och farliga luckor undviks. Endast så skapar man en trovärdig avskräckningsförmåga. Tyvärr en omöjlighet med dagens försvarsekonomi – oberoende av vilka avvägningar eller prioriteringar som görs.
En faktor som också borde tillföras diskussionen om Försvarsmaktens utformning är hur eventuell utländsk hjälp kan påverka ekvationen. Ett förhoppningsvis framtida Natomedlemskap kommer att leda till frågan vad för typ av hjälp bör vi planera och bädda för? Fjärrstridsförmåga, markstridsförband eller något annat? Vad är sannolikast att vi kan få hjälp med? Dessutom kan vi, bör vi, då ha ett eget operativt koncept för hur att försvara Sverige, eller ingår vi då i ett större sammanhang där målet är att bidra till ökad säkerhet och stabilitet för hela Östersjöregionen?
Jag hoppas verkligen att debatten fortsätter. Speciellt när det gäller hur Försvarsmakten bör se ut i ett ”Natokoncept”. Den frågan har inte många (några?) belyst.

                                                                 *****

5 kommentarer:

 1. Jag uppfattar att du och @Twitt_Skipper väsentligen är överens. Både fjärr- och markstridsförmåga behövs, och i betydligt större utsträckning än FM i dag har råd med. Skipper huvudpoäng är att han anser att huvudfokus behöver förskjutas från armén mot marinen (främst ubåtsvapnet och ytattacken) och flygvapnet (spetsnos) - och då främst i förmågeavseende och inte försvarsgrenshänseende -, inte att man kan släppa allt vad markstridsförmåga heter; så läser jag honom i alla fall.

  Det är f.ö. mycket upplysande att läsa inlägg med olika infallsvinklar på frågeställningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jodå vi är helt överens att både markstridsförmåga och fjärrstridsförmåga är nödvändiga komponenter. Problemet är att en omfördelning av pengar från dagens redan otillräckliga markstridsförmåga till den också otillräckliga fjärrbekämpningsförmågan inte löser några problem. Jag skulle t o m vilja påstå att de osäkerheter en eventuell angripare ställs inför skulle minska om vi valde en utrerad lösning, marktung eller fjärrbekämpningstung. Men det är inte grundproblemet. Vi militärer (jag vet inte din bakgrund) är fostrade i en anda att alltid söka en lösning, vi har svårt att acceptera att vissa problem inte har någon fungerande lösning. Om vi skall fortsätta att leva med dagens försvarsanslag så skulle jag rekommendera att vi optimerar FM mot att vi får hjälp från Nato, trots att det kanske mest är en from förhoppning. Då skulle vi kunna skära ned på vissa förmågor till förmån för andra (där Nato eventuellt kan rycka in).

   Radera
 2. Ja och vi behöver titta på det i samverkan med våra grannar, men jag ser det lite Geografiskt, I Syd skalförsvar, i Norr djupförsvar (försvaret kan börja Djupt in i Finland) då Norrland idag är den plats som kan hotas av större ryska markförband och i Syd är det Gotland och Åland som kan hotas främst av mindre elitförband.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När det gäller Norrland så är självfallet marstridsförmågan en helt avgörande komponent. Angriparen behöver inte komma på "burk", vilket han måste i Syd. God markmålsförmåga hos Flygvapnet är dock ett mycket starkt önskemål - alltid stått på önskelistan för strid i Norrland, så länge jag varit med.

   När det gäller Syd bör faktumet att angriparen måste komma på "burk" i luften eller havet utnyttjas till det yttersta. Men, och här kommer haken med en utrerad fartygs- eller flygplanburen fjärrbekämpningsförmåga, den måste komma till verkan. Det är vad hela mitt ovanstående inlägg "Rätt men fel" handlar om. Vi måste kunna hantera situationen att fjärrbekämpningssystemen kan vara nedtryckta, undanträngda eller bortlurade. Dessutom måste vi tvinga motståndaren att sätta in så mycket resurser att en tämligen snabb och begränsad insats, säg ett dygn, inte får avgörande konsekvenser.
   Det måste alltså finnas något rejält elakt som man måste hantera när han kommit hit - tvingar fram stor (sårbar) resursinsats - ger fjärrbekämpningssystemen goda möjligheter att verka även om de får en "sen start" - något vi definitivt måste vara beredda på.

   "Mindre elitförband" , beror på vad du menar, några luftlandsättningsbataljoner, det som ryms på några rorofartyg eller vad?

   Radera
 3. Ja, Bataljonsstridsgrupper med LL eller Marininfanteri. Du har rätt men då måste man skydda sina fjärrbekämpningsförmågor genom fortifikatoriskt skydd, spridning och rörlighet. Men klart, även det kostar pengar som vi inte har idag.

  SvaraRadera