Translate

lördag 21 mars 2015

Isolerat angrepp mot Sverige – varför inte?


 

Under lång tid har ledande svenska politiska och militära företrädare med emfas hävdat att risken för ett isolerat angrepp mot Sverige inte finns på kartan. Jag skulle vilja hävda att den tesen är felaktig. Ett isolerat angrepp mot Sverige kan vara en mycket attraktiv option för Ryssland.

Ser man på de baltiska staterna med ryska ögon så skulle de kunna användas av Ryssland för att uppnå det kanske viktigaste målet av alla för rysk utrikes och försvarspolitik; att splittra NATO och EU. Därmed skulle Ryssland få ett drastiskt ökat inflytande internationellt och inte minst över grannländerna i sitt närområde. Sveriges militära svaghet kan vara en avgörande faktor som gör det möjligt för Ryssland att utnyttja de baltiska staternas utsatta position i syfte att bryta upp båda de västliga allianserna.

Problemet för Moskva är att så länge NATO kan göra det trovärdigt att alliansen kan och avser att försvara Baltikum så kommer utrymmet för ryska påtryckningar och hot riktade mot de baltiska staterna vara begränsat. En fråga som då på rysk sida inställer sig är: går det att på något sätt minska trovärdigheten i NATO:s säkerhetsgarantier? Antingen när det gäller NATO:s fysiska möjligheter att ingripa militärt och/eller som påverkar NATO:s vilja att agera till stöd för de baltiska länderna?

NATO är starkt beroende av att kunna utnyttja svenskt luftrum och sjöterritorium, och gärna också landterritorium (för basering), för att kunna göra det trovärdigt att man tillräckligt snabbt kan ingripa med flyg- och marinstridskrafter till försvar av Baltikum. De är enda typer av resurser NATO har till förfogande med kort varsel – dagar, veckor. Att enbart operera från Centraleuropa för att skydda Baltikum är i praktiken omöjligt. Det skulle ta lång tid för NATO att nedkämpa de luftvärnssystem och markstridskrafter som skulle skydda en eventuell rysk operation i Baltikum. De baltiska länderna skulle vara ockuperade långt innan hjälpen nått fram. Dessa ryska system finns för övrigt på plats redan idag.

Självfallet är ryska planerare medvetna om svenskt territoriums betydelse för NATO. Som en liten utvikning - det är ingen tillfällighet att Ryssland genomför undervattensoperationer på svenskt vatten. Det är inte bara svenska marinoperationer som skall förhindras i händelse av en konflikt i Östersjöområdet. Sannolikt är det framförallt förberedelser för att försvåra för NATO att utnyttja våra skärgårdar som baseringsområden. Basering i Sverige skulle avsevärt öka effekten av NATO:s marinoperationer samtidigt som fartygen skulle kunna ges en avsevärt säkrare basering än i de öppna polska och tyska hamnarna i södra Östersjön.

Den riktigt stora vinsten för Ryssland skulle dock vara om man redan innan eller tidigt i en konflikt skulle kunna framgruppera långräckviddiga luftvärns- och sjömålssystem till svenskt territorium, t ex Gotland, Vikbolandet eller Blekinge. Det skulle sannolikt på ett avgörande sätt kullkasta NATO möjligheter att försvara sina baltiska alliansmedlemmar på ett effektivt sätt.

Lösningen att i samband med ett angrepp på Baltikum genomföra en operation syftande till att ta, ”låna”, delar av svenskt territorium har dock en avgörande nackdel. Den är en del av en operation där Ryssland angriper en eller flera NATO medlemmar.  Det skulle sannolikt, nästan med automatik, utlösa förberedda motåtgärder från NATO, det för att alliansen inte ska hamna i efterhand. Det kan trots allt finnas en chans att ”rädda” Baltikum om man reagerar tillräckligt fort. Eventuellt kan Ryssland vara berett att ta den risken i hopp om att NATO trots allt skulle tveka eller sakna förmåga att vidta så kraftfulla motåtgärder att de skulle kunna leda till ett storkrig – svaret på den frågan kan man dock bara få i efterhand. Finns det andra, mindre riskfyllda, optioner?

Den mest optimala vore att, utan att behöva direkt angripa något NATO land, försätta alliansen i en situation där det är uppenbart att den inte kan försvara sina baltiska medlemmar. Kommer då NATO vara berett att starta ett storkrig i Europa för att upprätthålla principen att angrepp mot en alliansmedlem automatiskt utlöser ett krig mot Ryssland även om man är medvetna om att det angripna landet kommer besättas innan det är möjligt att göra något åt det? Kommer alliansens alla medlemmar ställa upp för denna princip, eller riskerar alliansen att splittras? Sannolikheten för det senare är nog inte försumbar, snarare tvärtom.

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik de senaste 10-15 åren har skapat förutsättningar för Ryssland att överväga just en sådan option. Försätta NATO i en omöjlig militär situation utan att direkt angripa ett NATO land. Den svenska försvarsmaktens oförmåga att idag, och inom överskådlig framtid, hindra Ryssland att tämligen enkelt och billigt besätta, ”låna”, sådana delar av svenskt territorium som skulle göra det mycket svårt, kanske omöjligt, för NATO att ingripa till försvar av sina baltiska medlemmar har gjort ett isolerat angrepp mot Sverige till en tänkbar option.

Den ryska resursinsatsen skulle vara begränsad, man skulle inte behöva ta några större risker genom att tunna ut sina stridskrafter i andra riktningar. Man skulle uppnå ett avgörande militärt övertag i Östersjöområdet gentemot NATO utan att behöva riskera ett krig med alliansen. Att NATO snabbt och med kraft skulle ingripa till försvar för en icke alliansmedlem är mer än osannolikt (det oberoende av vad vissa i Sverige eventuellt hoppas och tror). Att Sverige ensamt skulle föra krig mot Ryssland efter att inledningsvis förlorat smärre delar av sitt territorium, t ex genom att försöka sänka ryskt tonnage i Östersjön eller angripa militära anläggningar i Kaliningrad får nog betraktas som osannolikt. Risken är i vart fall väl värd att tas med hänsyn till de vinster som finns att hämta och de begränsade skador som Sverige skulle kunna åsamka Ryssland. Skulle man dessutom göra det helt klart att ockupationen av t ex Gotland bara är en tillfällig historia kopplad till att man på diplomatisk väg löst Baltikumproblemet med NATO och EU så kanske den svenska viljan till att föra krig med Ryssland blir än mindre.

Sveriges militära svaghet har gjort oss till ett presumtivt verktyg för rysk maktpolitik som skulle kunna utnyttjas för att förstöra NATO:s trovärdighet som garant för Baltikums och i förlängningen Europas säkerhet. Det isolerade angreppet går inte att avskriva – tvärtom.

                                                                 *****

 

23 kommentarer:

 1. Då är vi två! Jag har precis samma uppfattning och har skrivit om det i min bok Revolution in Military Affairs, som trycks i dagarna. Men när inte ens ÖB har vår uppfattning, vem ska då våga ha den?

  SvaraRadera
 2. Det går inte avskriva det isolerade angreppet scenarie med de bevekelsegrunder du anger.
  Vår vilja när det gäller Sverige o Gotland är kristallklar.
  Vi kommer oavsett ekonomisk nivå att försvara Gotland o Sverige och våra medborgare .Försvarsvilja
  och taktik o hemmaplan är framgångsfaktorer i alla krig glöm aldrig det.
  Vi skall enl min mening ej spekulera i nedgraderad försvarsvilja i olika scenarier -tvärtom den försvarsviljan skall vi nu bygga upp .
  Sverige är fantastiskt o värt att försvara.

  Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för kommentar Tanke o Analys,

   Jag kommer inte på denna plats att resonera hur försvaret av Gotland skall gå till ty det finns det säkert aktörer i närområdet som är intresserad av som adderar deras egen pågående inhämtning...

   En terrängvärdering visar att Gotland är en ö ....som ger en försvarare möjligheter/styrka och omvänt en angripare svårigheter/svagheter.

   Gotland är fantastiskt och värt och försvara.

   Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

   Radera
 3. Det är väl rätt troligt något sådant händer tyvärr.
  Maken till inkompetens hoss galna politiker är makalös.
  Reinfeldt kallade Försvaret ett särintresse. Vilket skämt.

  SvaraRadera
 4. Öland och Skåne har jag också tänkt på att Ryssland måste ta samtidigt med Gotland. Skåne är ingen överraskning för någon. Men om amerikanarna tillåts köra över bron till Öland med luftvärnssystem mm. Så kan ett dödläge uppstå i Östersjön. En lång flygrullbana på Öland i betong vore behjälplig som bälte till våra hängslen. Jag tänker då på bron. En stor hamn kommer trea. Permanenta luftvärnssystem på ön. Ölands norra udde ligger i en rät linje mellan Kaliningrad flygplats och Linköping.

  SvaraRadera
 5. Vi hamnar på Gotland, hur vi än resonerar. Vore konstigt om inte RU sett den möjligheten. Gotland blir ett Iwo Jima, Okinawa. Omöjligt för oss att försvara.

  SvaraRadera
 6. Öland och Skåne har jag också tänkt på att Ryssland måste ta samtidigt med Gotland. Skåne är ingen överraskning för någon. Men om amerikanarna tillåts köra över bron till Öland med luftvärnssystem mm. Så kan ett dödläge uppstå i Östersjön. En lång flygrullbana på Öland i betong vore behjälplig som bälte till våra hängslen. Jag tänker då på bron. En stor hamn kommer trea. Permanenta luftvärnssystem på ön. Ölands norra udde ligger i en rät linje mellan Kaliningrad flygplats och Linköping.

  SvaraRadera
 7. Hur är det med gotska sandön, hur strategiskt viktig är den? den är ju tillräckligt stor för att ha ganska mycket prylar på. Mvh

  SvaraRadera
 8. Jag vill gärna ta del av dina övriga tankar och din beskrivning av händelsekedjan intill dess RU grupperat på Vikbolandet - hur ser det då ut i vårt närområde och i respektive land och på Östersjön - beskriv och berätta helheten. RU lär inte bara gruppera där hux flux? /Johan

  SvaraRadera
 9. Frågan är bara hur EU-fördragets klausul om ett gemensamt försvar skulle påverka dessa tankar.

  SvaraRadera
 10. I grunden handlar det om att ta till sig att vårt geopolitiska läge är fundamentalt förändrat. Karlis scenario har sådan tyngd att det förhoppningsvis utgör ett ingångsvärde inför FB 15.
  Studie av Plan R4 (Norge 1940) rekommenderas eftersom den visar vad som kan hända om ett ett litet och militärt svagt land inte kan ta till geopolitiska realiteter.
  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Plan_R_4

  SvaraRadera
 11. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 12. http://euromaidanpress.com/2015/03/22/gotland-the-danzig-of-our-time/

  Ett måste att läsa för alla!

  SvaraRadera
 13. *Reserverar för ett känsloladdat inlägg.

  Självklart är det ett aktuellt scenario.

  Tycker det är märkligt att folk fortfarande håller på med sitt "Svensk försvarsvilja finns" eller vi ska skydda fosterlandet. Ja med vadå? Är aktiv sedan många år och kommer strida till sista kulan, men med vad?

  Det spelar ingen roll om vi inte har fungerande understöd, tillräckligt många övningstimmar, inget artilleri, ingen kraftfull flotta, obefintligt luftvärn. Vi står med byxorna nere.... Putin har visat sig vara en riktig Joker som är helt oförutsägbar. Kriget i Georgien och senast Krim har visat att rysk försvarsförmåga är otroligt slagkraftig, organiserad och klarar av att strida i veckor. Den kan organiseras på väldigt snabba vändningar och har dessutom kraftigt moderniserats om man gör lite research.

  Man anfaller när fienden känner sig som tryggast och i det här fallet "dumtrygg" om ni ursäktar uttrycket. Man lever kvar i någon slags kalla kriget mentalitet att Ryssland inte orkar med ett längre krig eller har förmågan att anfalla. Tränade tillsammans med ryska soldater som varit i tjetjeninen och dom var skoningslösa och otroligt väldrillade, och det är dessa soldater som utbildar dagens värnpliktiga och ryska yrkessoldater.

  Jag tror självklart på vårt försvar, och mina kamrater i grönkläder och vi kommer göra vårt bästa om dagen kommer men utan tillräcklig materiel och support kommer det bli en kort insats. Jag vet inte vad som behövs göra för att politikerna vaknar, eller ni som röstar S/MP/M som de senaste 15 åren demonterat landets försvar totalt.

  Hoppas ni kan se era barnbarn eller barns barn i ansiktet när vi lämnar Walk over när ryssen kommer.

  SvaraRadera
 14. Bra General!
  Dessvärre har dylika scenarios varit uppe tidigare; bloggaren Cornucopia? skrev ett blogginlägg 2009 och jag skrev följande scenario några dagar innan honom på Chris Andersons Blog's kommentarfält.
  https://andersonchris.wordpress.com/2009/01/27/gotland-nyckeln-till-sverige/#comment-363
  Notera att i mitt scenario hotade Ryssland med ett angrepp på Ukraina - själva angreppet, och därmed ockupationen av Krim och vasallstaterna Luhansk/Donetsk var mer än jag trodde skulle kunna ske 2009 då jag skrev scenariot.
  Det är dock utmärkt att en så vida känd general publicerar dylika saker på sin blogg. Bra och nödvändigt, för svenska politiker behöver definitivt en väckarklocka, innan väckarklockan innebär en Iskandermissil i Riksdagshuset.
  Återtaget av en svensk försvarsmakt med inriktning på territoriellt försvar borde, som jag ser det, initierats senast 2008-2009. Vi borde då även i efterdyningarna av Rysslands invasion i Georgien, insett allvaret och allvarligt börjat överväga en anslutning till NATO. Nu sitter vi fortfarande på avbytarbänken och riskerar vår suveränitet. Tack för det, politiker!

  SvaraRadera
 15. Skulle totalt förstöra rysk ekonomi, varför skulle Putin göra något sådant? Scenariot är förståss möjligt, men det känns ganska krystat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man lär sig snabbt vem som är idiot, vem som är en glad amatör (jag) och vem som tänker som en strateg och har goda kunskaper. De senare är fåtaliga, mycket fåtaliga. Jag talar om kommentatorerna för Neretnieks vet naturligtvis vad han talar om, konstigt vore det väl annars.

   Radera
  2. Som jag förstått det så klarar sig Ryssland utmärkt utan att handla med fientligt sinnade nationer som stödjer USA:s handelsembargo. Undantaget är väl raketmotorer till USA som de inte kan bygga själva. Jag påstår att Ryssland vid det här laget är självförsörjande på livsmedel till skillnad mot våran livsmedelsberedskap som är nära noll enligt tidningen ATL. Ryssarna är skuldfria och har ingen ekonomi som bygger på skulder. Behöver de låna till gasprojekt Sibirien tex så lånar de av vänskapligt sinnade nationer som Kina. Inte i dollar.

   Radera
 16. Räcker det möjligen med att sätta trupp på Gotska Sandön för att sticka ett vasst finger i västs öga? Viss, tillförseln av tyngre förmågor blir besvärlig men antagligen fullt möjlig. Sen kan ju vi ha ett kompani/en bataljon på Gotland bäst vi vill..

  SvaraRadera
 17. När Ryssland annekterade Krim så va alla eniga om att ett krig i östra Ukraina är inte troligt det skulle förstöra rysk ekonomi totalt.

  SvaraRadera
 18. Intressant! Polen har säkert ett militärstrategiskt ännu sämre (eller kanske "ansvarsfullare" är ett bättre ord) läge än Sverige. Men det finns likheter mellan oss, vad jag förstår. Dochttp://www.smolenskcrashnews.com/european-parliament-to-debate-over-smolensk-crash.html har de valt en helt annan väg: NATO-medlemskap, aktivt deltagande i NATO-insatser, egen betydande upprustning av militär kapacitet. Vem gör rätt av oss?

  Apropå Polen: misstankarna om att flygkraschen i Smolensk (då stora delar av polska statsledningen omkom) är ett attentat utfört av Ryssland är fortfarande aktuella. Läs gärna följande:

  SvaraRadera
 19. Och så dagens uteblivna fråga, trots lobbandet: vilka implikationer har solidaritetsförklaringen för Gotlands betydelse?

  SvaraRadera
 20. Kan Ryssland ta Gotland och behålla Gotland. Svar ja. Kan de ta Baltikum? De kan vara på väg inom en timme om Putin ger ordern.
  Jag tror att man kan lita på Vladimir Putins ord att Ryssland inte kommer att anfalla varken Baltikum eller Europa. Men om ett Ryskt jaktflyg blir nedskjutet över Östersjön eller om Nato "råkar hamna innanför rysk gräns så blir nog relationerna ansträngda. Vilken erfaren statschef vill kasta ut sitt land i krig? Nato har ju brutit nedrustningsavtal med Gorbatjov genom att låta Nato växa och närma sig Rysslands gräns. Resultatet är att Ryssland rustar upp med nyutvecklade vapen. Ryssland menar att Nato glider mot krig. Ryssland förbereder sig .

  SvaraRadera